Rekrutacja

Rekrutacja do przedszkola trwa cały rok – można wysyłać zgłoszenia mailowo- wypełnioną Kartę Zapisu Dziecka. Zapisy będą przyjmowane na podstawie kart zgłoszenia. Karty Zapisu Dziecka będą dostępne na stronie internetowej (Wersja do pobrania)

Aktualnie trwa rekrutacja na rok szkolny 2023/2024 do nowej grupy Pszczółki. Przyjmujemy dzieci od 2,5 lat. 

Informacja o czesnym i opłatach dodatkowych u dyrektora placówki pod numerem tel:   

Paulina Pytlos – 517 439 110 (Polish speakers)

  1. Karty Zapisu Dziecka są przyjmowane według kolejności zgłoszeń.
  2. Dzieci są zakwalifikowane do przedszkola po podjęciu pozytywnej decyzji przez Dyrektora.
  3. O przyjęciu dziecka do Placówki zawiadamia Rodziców Dyrektor Przedszkola w możliwie najkrótszym terminie.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Dyrektorem Przedszkola. Zapraszamy!
Wypełnioną „Kartę zapisu dziecka” prosimy składać w okresie rekrutacji w Przedszkolu w godz. 9:00-10:00. lub przez e-mail: moreloveprzedszkole@gmail.com (wyłącznie w okresie rekrutacji)